E-Text

Prometheus Bound

Sources

Prometheus Bound Complete Text

Prometheus Bound e-text contains the full text of Prometheus Bound by Aeschylus.