E-Text

Theaetetus

Sources

Theaetetus Complete Text

Theaetetus E-Text contains the full text of Theaetetus