To Kill a Mockingbird

Ce este de fundal istoric Harper Lee ca ?

Ce este de fundal istoric Harper Lee ca ? Utilizarea romanul pentru a sprijini răspunsul dumneavoastră , vă rugăm să explicați ce fundal istoric Lee este ?
Asked by
Last updated by Aslan
Answers 1
Add Yours

Can you please ask your question in English? Thanks.