The Monkey's Paw

the role of mr.white is?

i need to know for my project

Asked by
Last updated by Namaka K #511056
Answers 2
Add Yours

no

Source(s)

n

He aha ka mea hewa Nathan? I kekahi bothering ia oukou? I ka mea e hana i kekahi mea ia oukou, ka poe i hanaʻoukou naʻau? He aha ia?
Source(s)

He aha ka mea hewa Nathan? I kekahi bothering ia oukou? I ka mea e hana i kekahi mea ia oukou, ka poe i hanaʻoukou naʻau? He aha ia?