Quo Vadis

Għaliex taħseb li l-poeta jagħżel li jinqeda bil-ħarruba biex jagħti leħen lit-tħassib tiegħu?

Għaliex taħseb li l-poeta jagħżel li jinqeda bil-ħarruba biex jagħti leħen lit-tħassib tiegħu?

Asked by
Last updated by Aslan
Answers 1
Add Yours

Sorry, this needs to be in English.